صفحۀ اصلی » آثار » بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه چهاردهم)

تبارشناسی و جریان شناسی

جلسه چهاردهم:۲۶دقیقه

مباحث مطرح شده در این جلسه:

۱٫اعتقاد بر بهاری

  • قدم قرآن
  • رویت خدا با چشم سر در روز قیامت
  • ترتیب رویت خدا: نابینایان، مرد ها، زن ها

۲….

یک دیدگاه بگزارید


  • کتاب ها

    <width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=