صفحۀ اصلی » آثار » بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه دهم)

تبار شناسی و جریان شناسی

جلسه دهم:۲۸ دقیقه

مباحث مطرح شده در این جلسه:

۱٫پیامدهای دوران عدم نقل حدیث

  • روایات راه گشا در سینه اصحاب باقی ماند و با آنها دفن شد
  • برای جعل حدیث فضا مهیا شد
  • در فضای حدیث گرایی نزاع بین عقل و نقل به وجود آمد

۲…..

 

 

یک دیدگاه بگزارید


  • کتاب ها

    <width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=