صفحۀ اصلی » آثار » بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه دوازدهم)

تبارشناسی و جریان شناسی

جلسه دوازدهم:۲۸دقیقه

مباحث مطرح شده در این جلسه:

۱٫پیروی سلفیون از عقاید احمدابن حنبل به دلیل عقاید روش شناسی(نقل گرایی و حدیث گرایی) و ظاهر گرایی است

۲…..

 

یک دیدگاه بگزارید


  • کتاب ها

    <width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=