صفحۀ اصلی » Slider » سلسله همایش‏های چیستی و چرایی داعش در دانشگاه‏های عراق

فروردین ۹۵

امروز تقریبا تمامی اندیشمندان اسلامی به این نتیجه رسیده اند که مقابله با افراط گرایی به صورت فیزیکی چندان جوابگو نیست و هرچند ممکن است شعله های فتنه را خاموش کند، اما آتش آن در زیر خاکستر باقی می مانند و بر اثر اندک نسیمی دوباره جان می گیرد و شعله می کشد. به همین سبب نیز رویکرد فرهنگی و علمی در کنار رویکرد نظامی، بیش از پیش ضرورت دارد؛ به ویژه آن که جریان های تکفیری بیش از آن که بر تعقل و تفکر تکیه کنند، از هیجانات مخاطبان خود استفاده می کنند و با بهره برداری سطحی از آیات و روایات، به تکفیر مسلمانان و اعمال خشونت طلبانه اقدام می‏کنند.

امروزه با فراگیر شدن تکفیر، حتی بسیاری از حامیان این اندیشه نیز راه خود را از آن جدا کرده اند و آثار و پیامدهای شوم آن پی برده اند، اما همچنان به سبب ناآگاهی جوانان دلزده از تمدن غرب و در جستجوی سعادت، پدیده تکفیر در جهان اسلام به شدت فعال است.

در سفری که ایام نوروز به عراق داشتم، در نشست هایی که در دانشگاه های مستنصریه، بغداد، ابن رشد و حوزه علمیه کوثر و بلد به همت رایزنی محترم جمهوری اسلامی ایران در عراق برگزار شد، به خوبی مشاهده کردم که چگونه اساتید و دانشجویان و طلاب تشنه آگاهی و شناخت علمی گروه های تکفیری و ارهابی هستند. جالب آن که در دانشگاه بغداد، رییس دانشگاه حتی محل تحصیل ابوبکر بغدادی را به من نشان داد و گفت که وی فارغ التحصیل همین دانشگاه بوده کنایه از این که اگر به فکر دانشگاه ها و دانشجویان نباشیم، هر روز باید شاهد خروج چنین شخصیت هایی از دانشگاه های عراق و سایر بلاد اسلامی باشیم.

آنچه در این نشست ها بسیار برای من جالب بود، علاقه و اشتیاق زاید الوصف اساتید و دانشجویان این دانشگاه ها برای فعالیت های علمی در حوزه جریان های تکفیری بود.

در این نشست ها که به صورت ویژه ای هماهنگ شده و از برنامه ریز های خوبی برخوردار بود، عقاید سنتی و مدرن داعش برای مخاطبان بیان شد و سپس علل بروز و ظهور چنین حرکت هایی نیز بررسی شد. در ادامه نیز اساتید و دانشجویان به طرح پرسش در این زمینه پرداختند.

در مجموع زمینه نه تنها در دانشگاه های عراق، بلکه در دانشگاه های سایر کشورهای اسلامی برای فعالیت ها و همکاری های مشترک بسیار آماده است و  علاوه بر حوزه های علمیه می توان از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی نیز برای مقابله با گروه های افراطی و تفریطی به شدت بهره برد.

 

یک دیدگاه بگزارید


  • کتاب ها

    <width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=