صفحۀ اصلی » مشاهده موضوع "آثار"

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه چهاردهم)

تبارشناسی و جریان شناسی جلسه چهاردهم:26دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: 1.اعتقاد بر بهاری قدم قرآن رویت خدا با چشم سر در روز قیامت ترتیب رویت خدا: نابینایان،...

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه سیزدهم)

تبار شناسی و جریان شناسی جلسه سیزدهم:37دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: 1.دلایل انزوای اندیشه کلامی و فقهی احمد مغایرت اندیشه های او با تدبر و تعقل 2......

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه دوازدهم)

تبارشناسی و جریان شناسی جلسه دوازدهم:28دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: 1.پیروی سلفیون از عقاید احمدابن حنبل به دلیل عقاید روش شناسی(نقل گرایی و حدیث گرایی) و ظاهر...

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه یازدهم)

تبار شناسی و جریان شناسی جلسه یازدهم:35 دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: 1.زندگانی احمد: دوران افول مکتب حدیث گرایی(دوران اعتزال) 2......

بررسی و نقد جریان سلفی گری و وهابیت(جلسه دهم)

تبار شناسی و جریان شناسی جلسه دهم:28 دقیقه مباحث مطرح شده در این جلسه: 1.پیامدهای دوران عدم نقل حدیث روایات راه گشا در سینه اصحاب باقی ماند و با آنها دفن شد برای...

جریان شناسی سلفیگری

جريان شناسی سلفیگری سید مهدی علیزاده موسوی مقدمه هرچند خاستگاه و نقطه آغازين مذهب جعلي سلفیگری تقريبا به عصر ابن تیمیه باز می‏گردد، اما در طول قرن‌های مختلف،...

بررسی تأثیرات سلفی گری تکفیری بر بیداری اسلامی

بسمه تعالی بررسی تأثیرات سلفی گری تکفیری بر بیداری اسلامی   دکتر محمد ستوده[1] سید مهدی علیزاده موسوی چکیده جریان سلفیه تأثیرات و پیامدهای عمیقی در دو حوزه افکار...

  • کتاب ها

    <width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=